Informacja

Słyszałem to w zoo

Słyszałem to w zoo

Aby zademonstrować, jak trudno jest zwykłemu człowiekowi porzucić z góry założoną wiedzę, gdy zastanawiają się nad prostym problemem, przyjrzyjmy się systemowi dziesiętnemu, do którego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Bez obawy, że się mylimy, możemy potwierdzić, że większość ludzi poświęciła temu tematowi kilka przemyśleń. Widzą, że dowolna kolumna sumy może zostać zachowana, dopóki nie osiągnie 9, ale gdy tylko przekroczy tę liczbę, należy ją przenieść do innej kolumny po lewej stronie. Uważają, że tak jest, ponieważ tak jest i że nie można tego uniknąć w ten sam sposób, że nie można zapobiec sytuacji, że 2 plus 1 ma wartość 3. Ale w rzeczywistości tak nie jest.

Prymitywny człowiek początkowo nauczył się obliczać za pomocą palców obu rąk w taki sam sposób, jak wciąż widzimy, że niektórzy ludzie używają palców do liczenia podczas niektórych codziennych transakcji. Stąd wprowadzenie systemu dziesiętnego.

Gdyby rasa ludzka, jak potwierdzono, wywodzi się z rodziny małp Angwarribo, która ma tylko cztery palce na każdej dłoni i nie ma dodatkowego palca, nadal obliczalibyśmy tak zwany układ ósemkowy.

Z matematycznego punktu widzenia można wykazać, że układ dziesiętny nie jest tak doskonały jak inne i że w tym samym celu wątroba, która wzrasta tylko do 7, jest lepsza.

W tym systemie heptal 66 oznaczałby sześć „siódemek” i sześć „jednostek”, tak więc dodanie plus 1 dałoby 100, co odpowiada naszemu zapisowi dziesiętnemu 49. W układzie wątrobowym 1 dodane do 6 w kolumnie jednostek dałoby 7, więc musielibyśmy umieścić 0 i przenieść 1 do pozostałych 6, które z kolei stają się 7, więc dodajemy kolejne 0 i nosimy 1 do trzeciej kolumny uzyskując 100, co odpowiada 49 w systemie dziesiętnym. W ten sam sposób 222 w układzie wątrobowym reprezentuje 114 po przecinku: dwie jednostki, dwie „siódemki” i dwie „czterdzieści dziewięć”.

Zakładając, że układ ósemkowy był popularną adnotacją o czasach naszych ośmiopalczastych przodków Angwarribo, kiedy liczyli oni osiem i nie wiedzieli nic o 9 lub 10,

Jak napisałbyś rok 1906, aby pokazać liczbę lat od początku ery chrześcijańskiej?

Jest to piękny problem, który oczyści mózg z pajęczyn i przedstawi kilka podstawowych zasad wykorzystywanych przy konwersji jednego układu liczbowego na inny.

Rozwiązanie

W układzie ósemkowym 1906 jest zapisany jako 3562, co oznacza 2 jednostki, 6 „osiem”, 5 „sześćdziesiąt cztery” i 3 „pięćset tuzin”, przy czym każda z tych liczb jest pierwszymi trzema potęgami liczby 8.

Najprostszą procedurą do osiągnięcia tego wyniku jest podzielenie 1906 przez potęgi 8. Najpierw dzielimy przez 512, aby uzyskać 3. Reszta, 370, a następnie dzielimy przez 64, aby uzyskać 5. Reszta, 50, dzielimy z kolei o 8, aby uzyskać 6, a ostatnia reszta, 2, jest oczywiście ostatnią cyfrą odpowiedzi.

Gdybyśmy chcieli przekonwertować 1906 na układ wątrobny, zastosowalibyśmy podobną procedurę, dzieląc kolejne potęgi 7.

Wideo: Gdzieś to już słyszałem #85: Ctrl C + Ctrl V (Sierpień 2020).